შპს აუდიტური კონცერნი "ცოდნისა"

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0177,  ვაჟა–ფშაველას გამზ.  41, III, IV და V სართულები

ტელეფონი:

(99532) 39 • 33 • 46 /47 /48 /49 /56 /69

ფაქსი:

(99532) 39 • 33 • 50

ელ–ფოსტა:

info@aaf.ge
info@tsodnisa.ge

gogitsertsvadze@tsodnisa.ge

kalandianino@tsodnisa.ge

palshibaia@tsodnisa.ge