შპს აუდიტური კონცერნი ცოდნისა- მომსახურებათა ჩამონათვალი

კომპანია სთავაზობს დამკვეთებს აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურების ფართო სპექტრს:

- წლიური აღრიცხვა-ანგარიშგების ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი;

- სააბონენტო (ყოველთვიური და ყოველკვარტალური) აუდიტორული მომსახურება;
-
საგადასახადო კონსალტინგი - სააბონენტო საკონსულტაციო მომსახურება; ცხელი ხაზი; წერილობითი  კონსულტაციები;
-
ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) შესაბამისად;
-
სრული ბუღალტრული მომსახურება;
-
ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერიზაცია;

- იურიდიული მომსახურება;
-
გამყოფი ბალანსის შედგენა საწარმოს გაყოფისას;
-
საგადასახადო ან/და საბუღალტრო ექსპერტიზა;
-
ქონების და ბიზნესის შეფასება.

ფუნქციონირებენ იმერეთის, აჭარის და კახეთის ფილიალები.

ტელ.: 579-31-02-02, 595-39-30-84 (ქუთაისი);

514-91-19-19, 595-55-87-83 (ბათუმი);

579-30-87-87 (თელავი).