უპირატესობა შედეგია ცოდნისა

ლექციები აქტუალურ თემაზე
 08/11/2018

მიმდინარე წლის 19 მაისიდან ფინანსური სფეროს სპეციალისტებს ცოდნის გაღრმავების საუკეთესო საშუალება მიეცათ. ამ დღეს ქუთაისში ჩატარდა კონცერნი „ცოდნისა“-ს მიერ დაგეგმილი პირველი ლექცია თემაზე - ფასს 1 „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების პირველად გამოყენება“.

ლექციები, რომლებსაც შპს აუდიტური კონცერნი „ცოდნისა“-ს გენერალური დირექტორი, ჟურნალ „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსების“ მთავარი რექდაქტორი გიორგი ცერცვაძე უძღვებოდა, ზაფხულში კიდევ სამ ქალაქში ჩატარდა - 20 ივნისს ბათუმში, 26 ივნისს თელავში და 18 ივლისს თბილისში.