უპირატესობა შედეგია ცოდნისა

სემინარი აუდიტორებისთვის - „აუდიტის სტანდარტები და მათ მიღმა“
 14/02/2019

7 თებერვალს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ორგანიზებით, თბილისში გაიმართა სემინარი აუდიტორებისთვის. 

სემინარის თემები იყო: 

- აუდიტის კონტექსტი, საჭიროება და პერსპექტივები საქართველოში; 

- აუდიტის ხარისხის რეგულირების ჩარჩო; 

- აუდიტის ხარისხი _ მონიტორინგისა და რეესტრის წარმოების პროცესში გამოვლენილი ძირითადი გამოწვევები (პანელური განხილვა და დასმულ კითხვებზე პასუხი). 

სემინარს, რომელსაც ბევრი სპეციალისტი დაესწრო, უძღვებოდა ანზორ მჟავანაძე - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის აუდიტისა და პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი.