2019 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებული კანონი. სასწავლო ცენტრი “ააფ-კაპიტალი” ატარებს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებულ სემინარებს.
მიმდინარე წლის 9, 10, 12 და 17 იანვარს ტრენინგები თ" /> Tsodnisa.GE - სიახლეები

უპირატესობა შედეგია ცოდნისა

საპენსიო რეფორმაზე მიძღვნილი თბილისური ტრენინგები
 18/01/2019

2019 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებული კანონი. სასწავლო ცენტრი “ააფ-კაპიტალი” ატარებს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებულ სემინარებს.
მიმდინარე წლის 9, 10, 12 და 17 იანვარს ტრენინგები თბილისში გაიმართა. მათზე დეტალურად იქნა განხილული საპენსიო შენატანებთან დაკავშირებული საგადასახადო და ბუღალტრული საკითხები, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს საპენსიო შენატანების გამოანგარიშებასა და დეკლარირებაზე. აქვე საუბარი იყო საპენსიო სააგენტოს პორტალის (pensions.ge) მუშაობის პრინციპებზე.
ლექტორმა ქეთი მაკარაძემ, თანალექტორებმა გიორგი ცერცვაძემ და ლევან ასანიძემ პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე მოახდინეს მსმენელთათვის საპენსიო დეკლარაციის შედგენისა და წარდგენის მთლიანი პროცესის განხილვა.